Inflace, Úroková míra, Makroekonomická Situace ČR – co bude dál? | FMRS 2022

 

Zajímají Vás důsledky inflace na českou ekonomiku, vývoj úrokové míry a celková makorekonomická situace v České republice? 🇨🇿

Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek uslyšíte v rámci druhého panelu FMRS 2022.

Panelová diskuze #2:
ČAS A MÍSTNOST: 18:30 v RB101

Hosté:

Miroslav Singer – Bývalý guvernér ČNB, hlavní ekonom v Generali CEE Holding

Ján Hájek – Portfolio Manager v Erste Asset Management

Vladimír Dlouhý – Hospodářská komora ČR

Weston Stacey – Výkonný ředitel v Americké obchodní komoře v ČR

Eva Zamrazilová – Předsedkyně Národní rozpočtové rady

Michal Čarný – Generální ředitel Mastercard ČR a SK

Moderátor diskuze:
Lukáš Kovanda – Hlavní ekonom v Trinity Bank

Těšíme se na vás!


English version:

Are you interested in the effects of inflation on the Czech economy, the interest rate and the overall macroeconomic situation in the Czech Republic?

You will hear the answers to these and many other questions during the second panel of FMRS 2022.

Panel discussion #2:
TIME AND PLACE: 18:30 in RB101

Guests:

Miroslav Singer – Former CNB Governor, Chief Economist at Generali CEE Holding

Ján Hájek – Portfolio Manager at Erste Asset Management

Vladimír Dlouhý – Czech Chamber of Commerce

Weston Stacey – Executive Director at the American Chamber of Commerce in the Czech Republic

Eva Zamrazilová – Chairman of the National Budget Council

Michal Čarný – Managing Director of Mastercard Czech Republic and SK

Discussion Moderator:
Lukáš Kovanda – Chief Economist at Trinity Bank

We look forward to seeing you!