Last two days for applications into MBA – Real Estate Investment

Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze se od příštího akademického roku otevírá MBA studium zaměřené na oceňování a investice do nemovitostí. Jedná se o první MBA s tímto zaměřením v ČR, které navazuje na tradici Institutu oceňování VŠE v Praze a na kterém budou přednášet kromě pracovníků naší fakulty také odborníci z praxe..