Venture Capital Investing – After Covid-19

Zajímá vás, jakým způsobem budou probíhat investice do start-upů a nových businessů po koronavirové krizi? Chtěli byste znát názor od amerického odborníka na venture capital?

Pan Jason Best pohovoří na téma venture capital investing po koronavirové krizi.

Pan Best je partner ve Vectr Fintech Partners, což je jeden z fondů v rámci hongkongské a sanfranciské soukromé investiční společnosti Vectr Ventures, z které investuje do počátečního rozvoje FinTech společností na globální úrovni, u kterých se soustřeďuje na infrastrukturu FinTech, inovaci trhu se soukromým kapitálem a konvergenci FinTech s umělou inteligencí, big data a blockchain. Jason se také objevil na CNBC, BBC, MSNBC, Al Jazeera, WSJ, Entrepreneur Magazine, Bloomberg, Fast Company, Fortune, Forbes, VentureBeat a TechCrunch. Byl také jmenován Crowdfunding Person of the Year v roce 2017.

Tato online diskuze se uskuteční 2. června v 18:30 prostřednictvím programu Miscrosoft Teams a bude přístupná jak pro studenty, tak i pro veřejnost.

Akce je pořádaná Institutem strategického investování FFÚ VŠE (isti.vse.cz) ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice (cz.usembassy.gov).

Diskuze bude probíhat v angličtině.

Těšíme se na vás!

———————ENGLISH VERSION————————

Are you interested in knowing how would investing in start-ups and new businesses look like after COVID-19? Would like to know some advice from the US venture capital specialist?

Mr. Best will be talking about venture capital investing after COVID-19

Jason is a Managing Partner with Vectr Fintech Partners, one of the funds within Vectr Ventures, a Hong Kong and San Francisco- based private investment company where he invests in early-stage Financial Technology(FinTech) companies globally, focused with 3 verticals: FinTech infrastructure, private capital market innovation and the convergence of FinTech with AI, big data and blockchain. Jason has also appeared on CNBC, BBC, MSNBC, Al Jazeera, WSJ, Entrepreneur Magazine, Bloomberg, Fast Company, Fortune, Forbes, VentureBeat and TechCrunch. He was named the 2017 Crowdfunding Person of the Year.

This online discussion will be held on 2nd of June at 18:30 through Microsoft Teams and it is for students as well as for public.

Event is organized by Institute of Strategic Investments FFA University of Economics (isti.vse.cz) in cooperation with U.S. Embassy in The Czech Republic (cz.usembassy.gov).

We are looking forward to see you!