Startupy a venture capital

Rozmýšľaš nad založením startupu a chceš dostať kľúč k úspechu? Zaujímajú ťa aké chyby robia foundri? Prečo 80% startupov neprežije a ako zaujať investorov aby si dostal funding? Aké trendy teraz hýbu svetom?
Alebo ťa skôr zaujíma kariera vo Venture Capital? Vieš o tom, že Venture Capital a Private Equity je prvá liga v oblastí financí kde sa dostanú len tí najlepší z najlepších?

Tak príjdi na panelovú diskusiu kde preberieme všetko od: ako na úspešný startup, akým chybám sa treba vyhnúť a ako napísať pitch deck aby investora zaujal a nehodil ho do koša.

Taktiež sa dozvieš tipy a triky ako sa dostať do najprestížnejšej oblasti vo financiách – Venture Capital.
Po panelovej diskusí bude krátky pitch deck a uvidíte na vlastné oči ako sa startup prezentuje pred investormi keď chce získať funding.

Môžeš sa tešiť na speakrov:
Patrik Juránek – founder & CEO Startup Disrupt
Jaroslav Trojan – Managing partner Nation 1 VC
Aleš Ducháč – Investor Credo Ventures

Túto prednášku spoluorganizujeme s VŠE startupovým akcelerátorom xPORT.


English version:

Are you thinking of starting a startup and wanting to get the key to success? Wondering what mistakes founders make? Why 80% of startups don’t survive, and how to attract investors to get funding? What trends are moving the world right now?
Or are you more interested in a career in Venture Capital? Do you know that Venture Capital and Private Equity is the premier league in finance where only the best get in?

Then come to a panel discussion where we’ll discuss everything from: how to make a successful startup, what mistakes to avoid, and how to write a pitch deck to keep an investor interested and not throw it in the trash.

You’ll also learn tips and tricks on how to get into the most prestigious field in finance – Venture Capital.
After the panel discussion, there will be a short pitch deck, and you will see firsthand how a startup presents itself to investors when it wants to raise funding.

You can look forward to the speakers:
Patrik Juránek – Founder & CEO of Startup Disrupt
Jaroslav Trojan – Managing partner of Nation 1 VC
Aleš Ducháč – Investor Credo Ventures

We are co-organizing this talk with VŠE startup accelerator xPORT.