Real Estate: Čísla neohloupíš

 

30.3 pořádáme naši první větší přednášku v rámci ISTI a MBARE 🤩🥳🎉
Tentokrát se známým českým podnikatelem a developerem Radimem Passerem 🔥

Radim Passer je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Passerinvest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB centrum. 🏢 To je jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice 💪🏻

Podle časopisu Forbes je 33. nejbohatším Čechem

Přednáška, která proběhne již 30.3. 2022 se bude týkat především:

– Příběhu jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů ČR

– Jeho názory na realitní trh 💡🏘

– Pohled na makroekonomické vlivy realitního sektoru a developmentu a jak vypadá tento projekt v číslech 🤔📈🔢

Takže se určitě máte na co těšit 🤩🔥

Přednáška proběhne: 30.3 od 18:15 na Vysoké škole ekonomické📆

Místnost: RB 101 🏢

S sebou: sešity na poznámky a dobrou náladu😎

Budeme se na vás těšit🤩

Váš MBARE a ISTI tým 😎💙

 


English version:

On 30.3 we are organizing our first major lecture within ISTI and MBARE 🤩🥳🎉
This time with well-known Czech entrepreneur and developer Radim Passer 🔥

Radim Passer is the founder and CEO of Passerinvest Group, whose name is mainly associated with the implementation of the large-scale multifunctional complex BB centrum. 🏢 It is one of the largest development projects of its kind in the Czech Republic 💪🏻

According to Forbes magazine, he is the 33rd richest Czech

The lecture, which will take place on March 30, 2022, will mainly cover:
– The story of one of the most successful entrepreneurs in the Czech Republic
– His views on the real estate market 💡🏘
– A look at the macroeconomic influences of the real estate and development sector and what this project looks like in numbers 🤔📈🔢

So you definitely have something to look forward to 🤩🔥

The lecture will take place: 30.3 at 18:15 at the University of Economics📆

Room: RB 101 🏢

Bring: notebooks for notes and good mood😎

We look forward to seeing you🤩

Your MBARE and ISTI team 😎💙