Investiční crowdfunding v praxi

Zaujíma ťa investovanie a chceš dosahovať nadštandardný výnos? Tak neváhaj a prídi na prednášku, predsa je to lepšie využitý čas ako skrolovanie Instagramu, nie?📲

Ako zdvojnásobiť svoj kapitál za 4 roky? Top kvartil fondov zameraných na investovanie do privátnych spoločností (PE a VC) dosahuje priemerný ročný výnos 20%. Oproti benchmarku investovania na akciových trhoch je to 2 násobný výnos.
Každopádne fondy zamerané na privátne spoločnosti sú dostupné len kvalifikovaným investorom, penzíjnim fondom a pod.
Inak povedané my, ako bežný smrtelníci k týmto fondom prístup nemáme. Tak ako dosiahnuť týchto nadpriemerných rozprávkových výnosov?

Pre nás ako retailového investora je jediná možnosť – CROWDFUNDING.
O tom čo je to crowdfunding, ako si vyberať investície, aké sú rizika investovať do privátnych spoločností vám príde povedať Petr Bečar partner crowdfundingovej platformy Crowdberry.
Crowdberry pomáhalo financovať spoločnosti ako Footshop, Refresher alebo GymBeam.

Přednáška proběhne v ÚTERÝ 12. DUBNA V MÍSTNOSTI …
Těšíme se na vás!🔵 ⚪


English version:

Are you interested in investing and want to make a superior return? Then don’t hesitate and come to the lecture, after all, it’s time better spent than scrolling through Instagram, isn’t it?📲

How to double your capital in 4 years? Top quartile funds focused on investing in private companies (PE and VC) achieve an average annual return of 20%. Compared to the benchmark of investing in equity markets, this is a 2-fold return.
Anyway, PE-focused funds are only available to qualified investors, pension funds, etc.
In other words, we, like ordinary mortals, do not have access to these funds. So how do you achieve these above-average great returns?

For us as retail investors, there is only one option – CROWDFUNDING.
Petr Bečar, partner of crowdfunding platform Crowdberry, will tell you about what crowdfunding is, how to choose investments, and what are the risks of investing in private companies.
Crowdberry has helped fund companies like Footshop, Refresher and GymBeam.

The lecture will take place on TUESDAY 12. …
🔵 ⚪