Energetická soběstačnost Evropy | FMRS 2022

 

Jak můžeme přejít od využívání ruských fosilních paliv k energetické nezávislosti v Evropě?
Jaká letos může být cena plynu a paliv?
Jak se s touto situací vypořádají evropské státy?

Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek uslyšíte v rámci prvního panelu FMRS 2022.

Free Market Road Show je série panelových diskuzí konaných celkem na 34 místech po celé Evropě a jednou z těchto zastávek je i Praha.📍

Panelová diskuze #1:
ČAS A MÍSTNOST: 16:30 v RB101

Hosté:

Richard Zundritsch – Člen představenstva Austrian Economics Center

Matt Kibbe – Prezident Free the People

Yaron Brook – Předseda představenstva Ayn Rand Institute

Terry Kibbe – Spoluzakladatelka Free the People

Moderátor diskuze:
Lukáš Kovanda – Hlavní ekonom v Trinity Bank

Těšíme se na vás!


English version:

How can we move from using Russian fossil fuels to energy independence in Europe?
What could be the price of gas and fuel this year?
How will European countries deal with this situation?

You will hear the answers to these and many other questions in the first panel of FMRS 2022.

The Free Market Road Show is a series of panel discussions held in 34 locations across Europe, and Prague is one of those stops.

Panel Discussion #1:
TIME AND PLACE: 16:30 in RB101

Guests:

Richard Zundritsch – Board Member, Austrian Economics Center

Matt Kibbe – President of Free the People

Yaron Brook – Chairman of the Board, Ayn Rand Institute

Terry Kibbe – Co-Founder of Free the People

Discussion Moderator:
Lukáš Kovanda – Chief Economist at Trinity Bank

We look forward to seeing you!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)